O NÁS
REFERENČNÍ STAVBY
KONTAKT

O nás

Firma 3e - projektování ekologických staveb s.r.o. vznikla z firmy Ing. Jaromír Čašek – 3e projektování ekologických staveb a přímo navazuje na její činnost. Původní firma byla založena v červenci 1991. Ze začátku byla její náplní hlavně pomoc obcím při řešení situací v oblasti ekologie, vodního a odpadového hospodářství. V prvních letech firma zpracovala pro většinu obcí v okrese Pelhřimov zprávy pro povolení vypouštění vod z místních kanalizací a následně na to studie. Pro některé obce byly vypracovány také prováděcí projekty na odkanalizování obcí a ČOV.

Dalším oborem práce bylo zpracování plánů rekultivace skládek, projektů na uzavírání skládek TKO nebo jejich převedení na inertní odpad s ohledem na snížení rizika kontaminace okolního prostředí.

Postupem času se klientela firmy rozšířila i na soukromé osoby, podniky, soukromé i družstevní zemědělce a státní úřady, pro které zpracováváme projektové dokumentace z celé oblasti životního prostředí:

Všechny práce provádíme podle přání zákazníka od „pouhého namalování“ přes vyřízení stavebního povolení a podání žádosti o dotace, až po sledování akce v průběhu stavby a závěrečného vyhodnocení zkušebního provozu.

Podle množství práce se počet pracovníků ve firmě vyvíjel od dvou lidí při zakládání firmy až po současných sedm zaměstnanců. Ve firmě pracují většinou mladí lidé. Po skončení studií získávají ve firmě praxi a naučí se specifický „rukopis projektů“ při zachování a podpoře jejich vlastní iniciativy a nápadů. Při styku se zákazníky je kladen důraz na vztah k řešení problému: „Váš problém je naším problémem a společně se pokusíme ho vyřešit.“

Za 15 let existence firmy zde bylo zpracováno na 750 projektů, z nichž bylo 90% realizováno. Protože investice do oblasti životního prostředí nejsou rychle návratné, pomáhá firma investorům zajistit i podporu z různých státních i evropských fondů.

© 3e Projektování ekologických staveb s.r.o. 2014, © webdesign